Policia Local

639793035

 

Ofertes de Treball Ajuntament

Espai Jove

Bústia de suggeriments del futur projecte per als joves a les Escoles de Baix.

espaijove@alcarras.cat 

LES COMISSIONS INFORMATIVES

 

Al tenir una població de més de 5.000 persones, la Constitució de comissions d'estudi, informe o consulta és obligatòria. Correspon a les comissions d'estudi i el dictamen previ dels assumptes que cal presentar a la decisió del Plenari o la Junta de govern actua per delegació. Les comissions són integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la corporació.

Comissions d'informació permanent es reuneixen en sessió ordinària cada mes, com a mínim quinze dies abans de la realització de reunions periòdiques de l'Ajuntament o del Consell de govern en el supòsit que delega aquesta sentència sobre competència del Plenari.

 

Document d'organització de les Comissions Informatives