Policia Local

639793035

 

Ofertes de Treball Ajuntament

Espai Jove

Bústia de suggeriments del futur projecte per als joves a les Escoles de Baix.

espaijove@alcarras.cat 

Sanitat, Família, Serveis socials i Dona

 

 

Regidoria de Sanitat, Família i Serveis Socials i Dona

 

Regidora: Maite Codina i Badia

Horari de Visita: De Dilluns a Divendres de 10.00 a 14.00 h. i de 17.00 a 20.00. (Horari d'estiu: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores). Cita prèvia per parlar amb la regidora trucant al 973 795 700.

Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

OBJECTIUS:

Des de la Regidoria de Sanitat, Família i Serveis Socials pretenem posar al servei dels ciutadans i ciutadanes de la vila diferents programes i recursos que millorin la qualitat de vida i ofereixin suport a diferents col•lectius: infants en risc, malalts, gent gran, etc. La Regidoria de Sanitat, Família i Serveis Socials treballa de manera transversal amb altres regidories per tal que l’atenció en matèria de serveis socials i d’ajuda arribi a tots aquells i aquelles que ho necessitin.

L’objectiu és garantir les necessitats personals bàsiques, que consisteix en les pròpies de la subsistència i la qualitat de vida de cada persona, i les necessitats socials, que són les que repercuteixen en l’autonomia personal i el suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup.

Des de la Regidoria es coordinen tots els esforços i tots els recursos que es dediquen a aquest objectiu, comptant sempre amb el suport i la implicació d’entitats i associacions i de persones a títol individual.
ol individual.

 

 
 
 

 
 Serveis que ofereix la Regidoria de Sanitat, Família i Serveis Social:

 • Serveis Bàsics d’Atenció Social

 

Definició:

Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Objecte:

Promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió.

Funcions:
 • Informació, orientació i assessorament.
 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió.
 • Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups.
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea territorial corresponent.
 • Gestió dels serveis d'atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via reglamentària.
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.
 • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada.
 • Treball social comunitari.
 • Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

 

Professionals dels equips bàsics d'atenció social, EBAS:
Educadores socials
Treballadores socials

Ubicació: Antic Consultori Mèdic, Joan XXIII, 23

Horari d'atenció:
Cita prèvia, personalment a les dependències de Serveis Socials o al telèfon 973790004 els dilluns de 8.30h a 9.30h.

 


 

Plans i actuacions

Addicionalment als serveis d'informació, orientació, assessorament i tractament social individual, grupal i/o comunitària, derivats de la Llei de Serveis Socials, es porten endavant els serveis /programes següents:

 • Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)

Conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d’autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Ajuntament d’Alcarràs)

 • LO CISTELL: Servei d’Aliments d’Alcarràs

Aquest servei té com a objectiu principal cobrir, de forma subsidiària, necessitats puntuals i molt concretes d'alimentació, destinades a persones o famílies necessitades, que han estat acollides i valorades, prèviament, d'acord amb els barems establerts, tot fomentant un consum responsable, saludable i econòmicament sostenible.

S’ofereix atenció personalitzada i seguiment individual, tiquets d’aliments, lots de menjar, captació d’aliments, desenvolupament de campanyes de sensibilització (Nadal, Dia de les Persones sense Llar, Gran Recapte d’Aliments conjuntament amb la Fundació Banc d’Aliments, etc).

Horari d’atenció: dilluns a divendres de 9.30 a 13h.  Corredor Escoles s/n (Allotjament vell).

 • Minuts Menuts: Conciliació de la Vida Personal i Laboral

Horari: de Dilluns a Divendres, de 16.00 a 19.30 hores
Ubicació: Escola Bressoll Municipal EBMA (c/Dr. Barraquer, 1).

“Minuts Menuts” és un servei de guarda puntual, fora de l'horari escolar, per a infants empadronats al municipi de 0 a 3 anys d’edat.

El servei vol oferir un temps de "respir" a les famílies, dins d'un espai lúdic i de guarda de qualitat per als infants i llurs famílies, i facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

FUNCIONAMENT

Destinataris: Infants empadronats al municipi de 0 a 3 anys d’edat.

Ubicació: Escola Bressol Municipal EBMA  (C/ Dr. Barraquer, 1)

    Nombre de nens/es: un màxim de 10

Horari: dimarts, dimecres i dijous de 16:30 a  19:15h. Tots els dies laborables.

Temps d’estada: El temps màxim de permanència d’un infant al servei serà de 3 hores continuades i de 2 dies per setmana.

Preu públic: 1 € per nen/a i hora de servei.

Informació i inscripcions al Servei Minuts Menuts.

També es poden informar al Centre Cultural Municipal Lo Casino (C/Major 84-86, 973795700)

 • Centre de Mediació Social 

 Servei diürn que realitza una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les mancances socioeducatives de les persones ateses.

Els destinataris del programa són  infants i adolescent fins als 16 anys, que es troben en situació de risc, entenent aquesta com qualsevol situació que obstaculitzi o pugui obstaculitzar el seu normal desenvolupament com a éssers especialment vulnerables.

Espai gestionat en col·laboració amb Creu Roja Joventut de Lleida.

Ubicació: Doctor Castells s/n (Escoles de Baix)

Horari d'hivern: de 17.00 a 19.30 h.

Horari d'estiu: de 9.30 a 13.00 h. (Juliol i Agost)

 •  Allotjament del Saladar

 Ubicació: Polígon 9, parcel·la 349


Campanya de la Fruita : Facilitar l’Organització i el Suport dels allotjament dels temporers que treballin per a pagesos de la Vila que no disposin de residència durant la temporada de fruita, habilitant els albergs per a atendre aproximadament a 98 persones, donant els serveis de dret a pernoctació,  dutxes - piques i dret a cuina.

Període d’obertura servei Campanya d’Estiu: del 15 de maig al 15 d’octubre.

Alberg per als pelegrins – Camí de Sant Jaume. Permet passar la nit a les persones pelegrines que presentin l’acreditació.  Tot l’any.

Pla Iglú. Servei que es posa en marxa quan la temperatura s’apropa als 0ºC, amb l’objectiu de disminuir els riscos per la salut de les persones que dormen al ras. Això suposa oferir la possibilitat de dormir en un lloc calent a les persones sense sostre.

Informació i accés: Àrea Serveis Personals, Centre Cultural Municipal Lo Casino (C/Major 84-86, 973795700) – Ajuntament d’Alcarràs. Fora dels dies i horaris laborals contactar amb la Policia Local.

 

 • Immigració: Informació i assessorament a la població estrangera d’Alcarràs.

L'Àrea d’immigració realitza atencions i actuacions que faciliten els processos d'adaptació de la població nouvinguda a la ciutat. Per aquest motiu, les diferents actuacions tenen com a objectiu l'aprenentatge de la llengua catalana, la inserció al mercat laboral i la cohesió social entre els diferents veïns de la ciutat independentment del seu origen.

Funcions:

Atendre consultes i donar assessorament legal en matèria d'estrangeria.

 • Facilitar la informació i la tramitació dels permisos i de les documentacions requerides per a cada tràmit.
 • Informes d’estrangeria: Gestionar la documentació relativa als següents informes:
      • Informes d'adequació i disponibilitat d'habitatge per al reagrupament familiar.
      • Informes d'arrelament social.
      • Informes d'integració social.
      • Informes d'adequació i disponibilitat d'habitatge per la renovació del permís de residència.

Horari d’atenció estrangeria: Dimarts i dijous de 10 a 13.30h i de 17 a 19h. Centre Cultural Municipal Lo Casino

Cursos d’alfabetització i llengua Catalana.

Programa d’acollida. Informació sobre els recursos municipals.

Assessorament a les entitats. Informació sobre els tràmits i requisits necessaris per tal de crear una associació legalment constituïda. Suport en la gestió de l’associació i activitats a realitzar.