Policia Local

639793035

 

Ofertes de Treball Ajuntament

Espai Jove

Bústia de suggeriments del futur projecte per als joves a les Escoles de Baix.

espaijove@alcarras.cat 

Ordenances Fiscals

Nom PDF Data
CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2017 02-03-2017
ACTUALITZACIÓ ORDENANCES FISCALS VIGENTS 2017. 02-03-2017
EDICTE Aprovació definitiva modificació Ordenances Fiscals TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS. - TAXA ESCORXADOR, TAXA OCUPACIÓ VIA PUBLICA -IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 25-02-2016
Edicte exposició pública de l'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal n. 1 de l'IBI, relatiu al tipus impositiu d'urbana per a 2016. 22-02-2016
CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2016 22-02-2016
ACTUALITZACIÓ ORDENANCES FISCALS VIGENTS 2016. 22-02-2016
Edicte aprovació definitiva modificació ordenances fiscals n.4, 15, 16 i 21. 18-02-2016
Edicte exposició pública de l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal n. 1 de l'IBI, relatiu al tipus impositiu d'urbana per a 2016. 14-01-2016
Edicte d'exposició pública de l'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança Fiscal n. 1 de l'IBI, relatiu al tipus de rústica per a 2016. 14-01-2016
CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2015 14-01-2015