Policia Local

639793035

 

Ofertes de Treball Ajuntament

Espai Jove

Bústia de suggeriments del futur projecte per als joves a les Escoles de Baix.

espaijove@alcarras.cat 

Edictes

En la següent llista podeu trobar els edictes fins a la data 30 de novembre de 2016.

Per veure els edictes desprès d’aquesta data cal que aneu al següent enllaç, que porta al e-tauler de l’Ajuntament d’Alcarràs :

E-tauler de l’Ajuntament d’Alcarràs

id Data PDF Nom
321 30-11-2016 Anunci de disolució del PME i creació nou servei i reglament.
320 30-11-2016 Anunci modificació n. 2 del pressupost de 2016.
317 29-11-2016 Publicació d'aprovació definitiva de modificació de l'ordenança fisca n. 4 reguladora de la Taxa per la expedició de documents administratius: Inscripció gossos de caça i règim de comunicació.
316 28-11-2016 Edicte recordatori cobrança d'impostos locals delegats a l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.
315 28-11-2016 Edicte aprovació definitiva expedient modificació RLLT per la creació del lloc de treball de Tresorer.
314 21-11-2016 Modificació i ampliació horaris transport públic viatgers Lleida-Alcarràs-Alfarràs-Lleida per l'empresa Gamón S.L.
313 17-11-2016 Exposició pública projecte d'execució de la primera fase del nou cementiri municipal.
312 17-11-2016 Exposició pública aprovació projecte EDAR de la potabilitzadora d'aigues municipal.
311 17-11-2016 Exposició pública aprovació projecte de reforma de l'edifici del Cr. Sol Ponent, 20, de propietat municipal.
310 16-11-2016 Exposició pública projecte urbanització Cr. Joventut.