Policia Local

639793035

 

Ofertes de Treball Ajuntament

Espai Jove

Bústia de suggeriments del futur projecte per als joves a les Escoles de Baix.

espaijove@alcarras.cat 

Pressupostos

Data Document Extracte
25-01-2017 COMUNICACIÓ AL PLE I INFORME DE SINDICATURA DE COMPTES DESVIACIONS DE FINANÇAMENT EXERCICI 2014.
29-11-2016 Publicació d'aprovació definitiva de modificació de l'ordenança fisca n. 4 reguladora de la Taxa per la expedició de documents administratius: Inscripció gossos de caça i règim de comunicació.
17-11-2016 COMUNICACIÓ DE DADES DE COSTOS DE SERVEIS 2015 AL MINISTERI D'HISENDA
17-11-2016 COMUNICACIÓ EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST 2016 AL MINHAP: 3 R. TRIMESTRE 2016.
17-11-2016 INFORME PERIÒDE MIG DE PAGAMENT DE FACTURES A PROVEÏDORS 2 I 3 R. TRIMESTRE 2016
28-10-2016 COMPTES GENERALS ENS PME EXERCICI 2015. Aprovat Ple 3/10/2016
28-10-2016 COMPTES GENERALS ENS AJUNTAMENT EXERCICI 2015. Aprovat Ple 3/10/2016
28-10-2016 EXPEDIENT APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2015. Ple del 3/10/2016.
29-06-2016 PLA ECONÒMIC-FINANCER 2016/2017.
18-05-2016 EXPT. LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI DE 2015. INFORME D'INTERVENCIÓ, ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, DECRET APROVACIÓ I COMUNICACIÓ AL PLE.