Policia Local

639793035

 

Ofertes de Treball Ajuntament

Espai Jove

Bústia de suggeriments del futur projecte per als joves a les Escoles de Baix.

espaijove@alcarras.cat 

LA JUNTA DE GOVERN

 

La Junta de Govern s’integra per l’alcalde i un nombre de regidors no superior a nou, nomenats i separats lliurement per l’alcalde mitjançant una resolució, de la qual es dóna compte al Ple Municipal. Els membres de la Junta de Govern són designats per l'alcalde d’acord amb l’article 52.3 del R.O.F.

 

INTEGRANTS DE LA JUNTA DE GOVERN:

Amb veu i Vot

Alcalde: Miquel Serra i Gòdia

Primer Tinent d’Alcalde: Santi Pelegrí Cortijo

Segon Tinent d’Alcalde: Laia Sisó i Sanjuan  

Tercer Tinent d’Alcalde: Maite Codina i Badia

Quart Tinent d’Alcalde: Jaume Bernis i Castells 

Amb Veu però sense Vot:

Regidor: Jordi Estela i Ribes 

Regidor: Noelia Díaz i Charles 

Juntes de Govern

Data PDF Extracte
21-09-2016 12.- Junta de Govern del 21/09/2016
01-09-2016 11.- Junta de Govern del 31/08/2016
20-07-2016 10.- junta de govern del 20/07/2016
15-06-2016 09.- Junta de Govern del 15/06/2016
03-06-2016 07.- Junta de Govern del 04/05/2016
02-06-2016 06.- Junta de Govern del 06/04/2016
02-06-2016 05.- Junta de Govern del 23/03/2016
10-02-2016 04.- Junta de Govern del 10/02/2016.
03-02-2016 03.- Junta de Govern del 03/02/2016.
27-01-2016 02.- Junta de Govern del 27/01/2016.